Werkwijze Natural Balance
Werkwijze

Er wordt gewerkt naar een zo gezond mogelijke hoef, waar ieder paard zo prettig mogelijk mee kan
bewegen.  Hierbij wordt ieder paard gezien als een leermoment. 

Wat wordt er gedaan voor jou en je paard?
- Kijken bij bewegen
- Contact maken
- Begrip voor je paard/ pony
- Het bekappen zelf
- Nazorg
- Gezonde paarden
- Verandering, wat gaat/ kan er gebeuren?
- Orthopedische behoeften
- Uittekenen van iedere hoef
- Samenwerken met je dierenarts/ therapeut
- Horsemanship
- Up-to-date bijscholing

happy horse

Voor er begonnen wordt, bij de eerste keer, maken we eerst kennis met jou en je paard.
Er worden dus een aantal vragen gesteld.  De eerste keer bekappen kost meer tijd.
Dit, omdat het paard zich prettig moet voelen en om goed en netjes te werken.
Dit komt 'de overgang' naar Natural Balance ten goede. Reken de eerste keer dus op extra tijd.
Daarna zal het bezoek veel vlotter verlopen. Voor vragen, wordt altijd de tijd uitgetrokken die nodig is.

Kijken bij bewegen

Het kijken naar het lopen van het paard voor én na het behandelen is een essentieel onderdeel van de
behandeling. De evaluatie van ieder paard voor & na het bekappen is om te ontdekken of er druk op de
 diepe buigpees staat, of er pijn is in de toon of in de hiel. Ook alle andere tekenen die kunnen wijzen op
problemen die druk of pijn veroorzaken in de witte lijn of op het hoefkatrol, worden meegenomen.

Tijdens het bekappen wordt geprobeert om die problemen, of pijn, weg te nemen, voor zover dat
mogelijk is.

Voor er begonnen wordt met behandelen, zal er contact gemaakt worden met jouw paard. Tussentijds
de voet neerzetten en de reactie van het paard zien, zegt of een paard gelukkig is met wat er gedaan
wordt. Daarna worden de mogelijke reacties in de komende paar dagen met je besproken.
Eventueel maken we een vervolgafspraa
k.

Het bekappen zelf

Allereerst, voor ons geheel ten overvloede, maar voor jou misschien niet. We werken niet hardhandig
met paarden. Die keuze is gemaakt, los van het feit dat het geen zin heeft.

Niet ieder paard is perfect gebouwd, maar ieder paard kan bekapt of beslagen worden naar zijn eigen
bouw.
De insteek is niet, om tegemoet te komen aan wat hoort of mooi is! In plaats daarvan, wordt er gewerkt
aan het proces om de hoef gezond krijgen en te houden, zodat je paard lekker kan lopen.

Dat wordt bereikt door te kijken en te meten of de teen te lang is en de voeten een goede, eigen
functionele voetas te bieden, die het gewicht gelijkmatig over de hele voet verdeelt.
Dit zorgt voor een juiste (ont)spanning van de belangrijke pezen en banden en er ontstaat een
maximale bloeddoorstroming voor een gezonde witte lijn en de juiste biomechanica.
Dit heeft allemaal invloed op het hele skelet van het paard. Het resultaat is een rad en gelukkig paard
dat kan genieten van zijn ideale aangeboren bouw.


Nazorg

Indien je behoefte hebt aan nazorg zijn we goed per e-mail en telefoon bereikbaar.

Soms is een lichte gevoeligheid merkbaar, gedurende maximaal de eerste twee dagen. Dat is de
hervonden doorbloeding die terugkomt in de hoef. Het gevoel zou vergelijkbaar kunnen zijn met dat
je eigen voet slaapt, en ineens weer doorbloeding krijgt. Dat prikt als een stel naalden, en kan wat
pijn doen. Dit is wat je paard dan kan voelen, wat logisch is, als de doorbloeding langere tijd minder
of slecht is geweest.

Gezonde paarden

Gezonde paarden kunnen ook erg veel voordeel halen uit onze manier van bekappen.
Het verdient minstens net zoveel aandacht en het werkt uiteraard zeer goed preventief!
Het is voor de gezondheid van de hoeven en daarmee de benen en het botten- en gewrichtenstelsel van
het paard, erg belangrijk om alles zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.
Hiermee kunnen problemen voorkomen worden, omdat deze manier van beslaan en bekappen de
doorbloeding optimaliseert en volledig tegemoetkomt aan waarvoor de hoef gemaakt is. Doorbloeding
geeft genezing door het voldoende aanleveren van bouwstoffen en het afvoeren van afvalstoffen.


Verandering, wat kan/gaat gebeuren?

Deze methode van bekappen is zeker anders dan regulier, dus kun je na de eerste behandeling een
reactie van je paard verwachten. Omdat ze lekkerder kunnen bewegen, zullen ze meer doen en spieren
anders gebruiken. Dit kan tot spierpijn leiden. Gelukkig alleen na de 1e keer!
Indien je paard natuurlijk is bekapt door een natuurlijk bekapper uit Nederland, is je paard óók anders
bekapt. Dus ook dan kan je paard eenmalig een reactie geven op de behandeling.
Paardenhoeven hebben de fantastische eigenschap om zich binnen 30 dagen aan te passen aan de
omstandigheden. (oudere paarden doen er iets langer over)
Dus niet een jaar, zoals bij natuurlijk bekappen het geval is. Laat duidelijk zijn, dat wat gedaan wordt
bij onze manier van bekappen, heel anders is!
We kunnen meestal vrij snel overstappen van ijzers naar blote hoeven. Als een paard zeer vergroeide
hoeven heeft, kan er iets meer tijd overheen gaan, maar ze hoeven niet overgevoelig te lopen, zoals bij
andere methoden wel het geval is. De paarden worden zo goed als mogelijk is, begeleidt in hun proces
om over te gaan op blootsvoets.

Uittekenen van het hoefbeen

We kunnen jou precies vertellen wat er in de hoefcapsule gebeurt gedurende het proces, wat je helpt
om alles beter te begrijpen. Samen met het voor- en na evalueren van de bekapping of het beslag,
tekenen we de onderkant van de voet uit, om je de conditie van de voet te laten zien.


onderkant voet


Het referentiekader is niet de hoefwand, want die vergroeit. We laten ons leiden door de zool en haar conditie.

We kunnen laten zien waar het hoefbeentje zich precies bevindt, vergroeiingen en
veranderingen in de zool, hiel en straaldiepte, wanneer je paard de juiste straalondersteuning
& een juist afrolpunt heeft gekregen.

protecol

Doorsnede van de voet met de belijning doorgetrokken


Horsemanship

Er wordt rekening gehouden met jouw paard. Als hij/zij ergens pijn heeft of onervaren is, en daardoor
minder lang op drie benen kan staan, wordt daar rekening mee gehouden. Gelukkig kun je heel veel
doen aan de onervarenheid van jouw paard.

Bijscholing 

We gaan regelmatig naar clinics & cursussen voor bijscholing. Al deze kennis en informatie wordt uiteraard
ook meegenomen. We doen ons uiterste best om de kennis up-to-date te houden. Er wordt gewerkt met deze basis,
maar niet uitsluitend of heel stug. Enjoy Your Animal groeit mee met de resultaten van onderzoeken en kennis die
wordt vergaard door de jaren heen.